Košarica 0
Novi rječnik stranih riječi

Novi rječnik stranih riječi

Preko 40 000 stranih riječi i 30.000 frazeoloških izraza stranog porijekla koji se upotrebljavaju u hrvatskom govornom, stručnom i književnom jeziku, Sadrži pojmove iz informatike, moderne glazbe, medicine, sporta, politike i drugih područja, vlastita imena iz Biblije, mitologije i opće povijesti, opširne definicije i tumačenja, porijeklo riječi i izvorno pisanje, gramatičke oblike, frazeologije, žargonizme i arhaizme, primjere iz upotrebe.
Bratoljub Klaić , kroatist, leksikograf i prevoditelj (1909. – 1983.), podario je hrvatskoj leksikografiji Rječnik stranih riječi koji je obilježio drugu polovicu 20. stoljeća na hrvatskom prostoru i u široj regiji. Namjera je da Novi rječnik stranih riječi , izmijenjen i dopunjen, jednako intenzivno nastavi život kao nezaobilazno djelo nacionalne i globalne komunikacije. Klaićev Rječnik stranih riječi ušao je gotovo u svaki dom i zbog nedostatka hrvatskih jednojezičnih rječnika, preuzeo ulogu koju su u drugim kulturama odigrali Larousse, Webster ili Duden. Znatan dio toga specifičnog rječničkog blaga Klaić je crpio iz edicije Pet stoljeća hrvatske književnosti, od 16. do 20. stoljeća. Znanstveno pristupajući tuđicama, s posebnim je senzibilitetom pronalazio hrvatske istoznačnice ili nudio opisna rješenja. Klaić je znao procijeniti koje tuđice kao nezamjenjive obogaćuju jezik, a koje imaju valjanu zamjenu u hrvatskome jeziku. Klaićev rječnik odlikuje preciznost u definicijama, osobito za tehničke izaze za koje nije bilo moguće ponuditi hrvatsku istoznačnicu. Novi rječnik stranih riječi obogatilo je više od 2000 novih natuknica i preko 1000 novih značenja u postojećim natuknicama , osuvremenjen je pristup leksikografskoj obradi, usklađena je i dosljedno provedena akcentuacija, ispravljene netočnosti i nepreciznosti u etimologiji, uz brojne druge izmjene u znanstvenoj terminologiji, sustavu mjernih jedinicai veličina, u kraticama itd. U proteklim desetljećima svijet se uvelike promijenio, i u sferi materijalne i u sferi duhovne kulture. Riječi su u hrvatski jezik navirale sa svih strana, a zbog tehnološke globalizacije ponajviše iz engleskoga jezika. Iz Rječnika stranih riječi trebalo je izostaviti brojne riječi i izraze koji su nestali iz hrvatskoga života, kulture i znanosti,a mnoge dodati. Rječnik je trebalo osloboditi povijesno nataloženih ideoloških natuknica, političkih i jezikoslovnih kompromisa što ih je nalagalo vrijeme njegova nastanka, kao i onih riječi koje se više ne rabe u hrvatskome jeziku. Provedeno je sustavno propitivanje svih definicija, a u mnoge su unesene izmjene, posebno u one s područja politike, povijesti i filozofije. Novi rječnik stranih riječi Bratoljuba Klaića predajemo novim naraštajima kao nezaobilazan izvor znanja o modernoj kulturi komunikacije u europskom prostoru i globalnom svijetu, pri čemu hrvatski jezik prima u svoj sastav nove riječi globalne civilizacije i, kad god može, stvara za njih vlastite zamjene, bogateći se i u jednom i u drugom slučaju.
Šifra artikla 4010-08840
Književni žanr Rječnici
Autor Bratoljub Klaić
Broj stranica 1164
Uvez Tvrdi
Izdavač Školska knjiga
Godina izdanja 2012

Ocijeni i komentiraj proizvod

Samo registrirani korisnici mogu davati ocjene. Molimo, registrirajte se