Košarica 0

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj ''Koju funkciju bi htjeli da ima vaš novi usisavač'' raspisuje: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja. 

 

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se traži odgovor na pitanje ''Koju funkciju bi htjeli da ima vaš novi usisavač'', raspisuje se u svrhu promocije 24sata (Mondo Internet Supershop) kao Organizatora. Nagradni natječaj traje od 18.3.2016. godine do 24.3.2016. godine u 24 h na webshopu mondo.hr.

 

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR 

Fond nagrada uključuje: 
Jedan usisavač Dyson DC33c Mattress

 

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo prijave u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), koje ispune kontakt obrazac (ime i prezime, e-mail adresa) priložen ispod objave nagradnog natječaja.

 

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU 

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske koje ispune kontakt obrazac (ime i prezime, e-mail adresa) priložen ispod objave nagradnog natječaja i koje u periodu trajanja natječaja odgovore na postavljeno nagradno pitanje na webshopu mondo.hr. Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 18.3.2016. godine do 24.3.2016. godine u 24 h. Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Svi sudionci nagradnog natječaja prihvaćaju primanje newslettera portala mondo.hr na svoju e-mail adresu.

 

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA 

Prijave se primaju u periodu od 18.03.2016. godine do 24.03.2016. godine u 24 h, a dva dobitnika s najkreativnijim odgovorom bira žiri sastavljen od zaposlenika Organizatora 25.03.2016. do 16 h. Ime, prezime i prijavljeni materijal sudionika i dobitnika je moguće objaviti na web adresi www.mondo.hr. Dobitnici osvajaju nagradu iz članka 3 ovih Pravila. Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima. Dobitnik će biti obavješten e-mailom.

 

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE 

Dobitnici ovog natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona, e-maila ili preporučene pošte u roku od 10 dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 10 dana ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

 

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU 

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuju obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

 

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE 

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

 

Članak 10: PUBLICITET 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA 

Imena dobitnika, odnosno autora pobjedničkih uradaka, bit će objavljeno na web adresi mondo.hr/blog 25.03.2016. do 16 h.

 

Članak 12: POREZI 

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

 

Članak 13: U SLUČAJU SPORA 

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora i/ili 24sata nadležan je sud u Zagrebu.

 

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora i/ili medijskog partnera bez posebnog obrazloženja.

 

Molimo pričekajte...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout